avtr

 
 

  
 

Praktický lékař pro dospělé
 
MUDr. Miroslav Vala


linkabila


Vítejte na webových stránkách


Náš tým

lékař MUDr. Miroslav Vala

sestra Markéta Večeřová

 

 

VŠECHNY POŽADAVKY VYŘÍDÍTE NA MEDEVIO

Pokračovat na Medevio


 

 

Aktuality


 • Informace k očkování proti chřipce a proti COVIDu

  Vážení pacienti,

  zatím čekáme na dodávku vakcínu proti chřipce (zatím dostupné jen pár kusů vakcín pro pacienty nad 65 let - Efluelda), jakmile obdržíme informace o dodání vakcín, bude informace na webu a vypsány termíny v Medevio.

   

  V Medevio byly vypsány termíny na očkování proti Covidu19 - Comirnaty od firmy Pfizer, termíny se dle zájmu budou doplňovat.

   

  Děkuji.

 • Nabídka očkování proti klíšťové encefalitidě

  Vážení pacienti,

   

  nabízíme Vám očkování proti klíšťové encefalitidě, pro pacienty nad 50 let zdarma - hrazeno pojišťovnou, pro ostatní 1100 Kč za 1 dávku.

   

  Kontaktujte nás přes medevio (kde si hned sami můžete vybrat termín), emailem nebo telefonicky.

   

   

 • Informace k elektronické komunikaci s ordinací - platforma Medevio a aplikace pro mobilní telefony

  Vážení pacienti,

   

  naše ordinace používá pro zabezpečenou komunikaci s pacienty komunikační platformu Medevio.

  Je možné ji používat i na mobilním telefonu.

  Zároveň máme zřízenou i telefonní ústřednu, kde nám, pokud nemáte aplikaci, můžete zanechat vzkaz a my se Vám ozveme (neplatí pro pacienty s mobilní či webovou aplikaci, ti komunikuji přednostně přes ni).

   

  Prosím používejte místo emailu, budete přednostně odbaveni. Můžete se sami objednávat s obtížemi, na prevence, prohlídky a očkování.

   

  Aplikaci do Vašeho mobilního telefonu si můžete zdarma stáhnout zde:

  Android aplikace
  iOS aplikace

  Doporučuji si povolit veškeré notifikace v mobilním telefonu.
  Více o aplikaci Medevio se můžete dozvědět na webových stránkách: www.medevio.cz/pacient/
  V urgentních případech a akutních situacích vždy volejte buďto nám, nebo na linku 155


  Pokračovat na Medevio
   

 • Možnost platby kartou za výkony nehrazené ZP

  Vážení pacienti,

  při platbě za výkony, které nejsou hrazené zdravotní pojišťovnou, preferujeme platby kartou.

   

  Děkujeme za pochopení.

 • 1
 

 

 

Ordinační hodiny


linka

     
      objednaní   objednaní
PONDĚLÍ: 07:30-16:00    
ÚTERÝ: 07:30-13:00  
STŘEDA: 12:00-18:00  
ČTVRTEK: 07:30-13:00  
PÁTEK: 07:30-12:00

Od 1.6.2020 jsou veškeré termíny na objednání, objednávejte se přes Medevio.

Poslední pacient bude přijat 30 minut před koncem ordinačních hodin

 

 

 
 

Poskytované služby


linkabila

 

V naší ordinaci poskytujeme

- diagnostickou a léčebnou péči

- preventivní prohlídky

- očkování

- provádění předoperačních vyšetření

- posuzování zdravotní způsobilosti - řidičský průkaz, zbrojní průkaz, potravinářský průkaz a jiné

- telefonické a emailové konzultace

 

Jsme přístrojově vybavení

- EKG

- přístrojem Nycocard pro měření CRP

- přístrojem Xprecia Siemens pro měření INR

- pulzním oxymetrem

- 24 hodinové monitorování krevního tlaku

 

 

Vnitřní řád zdravotnického zařízení Zdravotnické zařízení:

Valamed s.r.o. IČO: 08271330 MUDr. Miroslav Vala Mazurská 484/2, 181 00, Praha 8

 

1. základní práva

 

Každý pacient má ve zdravotnickém zařízení právo na úctu, důstojné zacházení, ohleduplnost a respektování soukromí při poskytování zdravotních služeb za předpokladu, že je ohleduplný na ošetřující personál

 

2. registrace nového pacienta

 

Zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní služby v plném rozsahu pouze registrovaným pacientům. Neregistrovaným pacientům poskytuje pouze neodkladnou zdravotní péči

Přednostně jsou registrováni noví pacienti především z okolí sídliště Bohnice, ostatní po domluvě. Pacient může požádat o registraci, jestliže uplynuly více než 3 měsíce od jeho předchozí registrace k jinému praktickému lékaři

 

3. ordinační a provozní doba

 

Ordinační a provozní doba je zveřejněna na dveřích ordinace a na webu ordinace.V ordinační době je v ordinaci přítomen lékař a zdravotní sestra, kteří poskytují zdravotní služby.

Příjem pacientů končí 30 minut před skončením ordinační doby.

 

4. objednání na vyšetření

 

Veškerá ordinační doba je na objednání. Objednání je možné elektronicky přes Medevio, emailem nebo telefonicky.

V případě, že se objednaný pacient nemůže dostavit v plánovaného termínu, musí se včas omluvit. V případě, že se neomluví, bude mu stanoven další termín dle kapacity a potřeb ordinace.

V případě, že pacient opakovaně chodí neobjednaný, tím pádem narušuje nastavený chod ordinace, budou zahájeny kroky k odregistrace z našeho zdravotnického zařízení.

 

5. čekárna

 

Pacienti čekají na vyšetření v čekárně, která je volně přístupná od začátku provozní doby do konce ordinační doby. Během čekání mohou pacienti obvyklým způsobem

používat zařízení čekárny a WC pro pacienty. Čas čekání mohou využít zejména k seznámení se s informacemi na nástěnce. Je zakázáno obtěžovat pacienty nadměrným hlukem nebo jiným nevhodným chováním, ničit a odnášet zařízení čekárny. V celém zdravotnickém zařízení je zakázáno kouřit.

 

6. pořadí pacientů

 

Po příchodu do čekárny se pacienti registrují v elektronickém systému Evipa, v případě, že zařízení nefunguje, vychází zdravotní sestra pravidelně do čekárny.

 

.

Přednost mají předem objednaní pacienti, ostatní budou ošetření dle možností ordinace ev. jim bude nabídnut jiný termín ošetření

V případě zástupu za jiného lékaře může docházet k prodloužení čekací doby i u předem objednaných pacientů.

 

7. průběh vyšetření

 

Vyšetření provádí lékař zpravidla v ordinaci, kam pacienti vstupují na výzvu zdravotní sestry.

Lékař poskytuje pacientovi zdravotní službu pouze s jeho souhlasem, případně se souhlasem zákonného zástupce nebo zmocněné osoby. Lékař i zdravotní sestra jsou povinni zachovávat lékařské tajemství, využívat získané informace pouze k poskytování zdravotních služeb ve prospěch pacienta a poskytovat je pouze pacientovi, jeho zákonným zástupcům, zmocněncům a osobám určeným obecně závaznými předpisy

 

8. návštěva pacienta s bytě

 

O návštěvu lékaře v bydlišti pacienta může registrovaný pacient požádat telefonicky během dopolední provozní doby, nejlépe však do 10. hodiny, nejlépe v předstihu 2-3 pracovních dní.

 

9. oznamování změn

 

Registrovaný pacient do 8 dnů oznámí svému dosavadnímu registrujícímu lékaři každou změnu zdravotní pojišťovny, změnu druhu zdravotního pojištění, změnu registrujícího lékaře, změnu bydliště, propuštění z ústavního léčení a závažnou změnu zdravotního stavu

 

10. zdravotnická dokumentace

 

Zdravotnická dokumentace pacienta vedená lékařem je majetkem lékaře. Nahlížet do ní a pořizovat z ní výpisy a kopie může pouze pacient, jeho zákonní zástupci, zmocněnci a osoby stanovené obecně závaznými předpisy. Pokud se pacient přeregistruje k jinému praktickému lékaři, výpis ze zdravotnické dokumentace pro nového registrujícího lékaře předáme až po obdržení žádosti o tento výpis.

 

11. důsledky porušení vnitřního řádu ordinace

 

Zdravotnické zařízení může ukončit poskytování zdravotních služeb pacientovi, který závažným způsobem omezuje práva ostatních pacientů, úmyslně a soustavně nedodržuje navržený léčebný postup nebo se neřídí vnitřním řádem (§48 odst.2 zákona o zdravotních službách č.372/2011Sb.)

 

 

V Praze dne 1.1.2023

 

 

MUDr. Miroslav Vala

 

 

 

Ceník


linkabila

Ceník výkonů nehrazených zdravotní pojišťovnou platný od 3.7.2023

       

NÁZEV VÝKONU Cena v Kč
Lékařské vyšetření pro samoplátce 500
Lékařský posudek do zaměstnání 1000
Vyšetření pro zákroky nehrazené ze ZP /př. kosmetické a jiné/ včetně EKG, bez lab. 700
Lékařský posudek k získání /i opětovné/ řidičského průkazu, vyš. u profesionálů 1000
Lékařský posudek k získání řidičského průkazu - studenti 500
Lékařský posudek k řízení motorových vozidel u osob nad 65 let           500
Lékařský posudek k získání nebo prodloužení zbrojního průkazu 1000
Lékařský posudek k posouzení zdravotní způsobilosti k práci dobrovolného hasiče 500
Výpis ze zdravotnické dokumentace - vyhotovení do 3 dnů 400
Výpis ze zdravotnické dokumentace - expresně téhož dne 600
Výpis ze zdravotnické dokumentace na základě písemné žádosti od zaměstnavatele,
včetně zaslání poštou a vystavení faktury nebo ruční vyplnění formuláře přineseného pacientem
800
Vyšetření nebo administrativní úkony pro účely komerčních pojišťoven, soudu a policii dle rozsahu 300 - 600
Vyšetření k posouzení zdravotní způsobliosti sportovní činnosti, rekondiční akci 500
Vyšetření k posouzení způsobilosti vůdce plavidla 1000
Vystavení profesních průkazů /př. svářeči, elektrikáři/ 500
Posouzení zdravotní způsobilosti k účasti na táborech 100
Posouzení zdravotní způsobilosti ke studiu 200
Vyplnění žádosti k umístění do domova seniorů 400
Jiný administrativní úkon - vyjádření, potvrzení dle rozsahu od 200
Kopie kompletní zdravotnické dokumentace dle rozsahu (+ cena za kopii stránky)     od 300
INR nebo CRP u neregistrovaného či samoplátce 300
Streptest u neregistrovaného či samoplátce 300
Test na přítomnost krvácení ze stolice (TOKS) u neregistrovaného či samoplátce 700
EKG u neregistrovaného či samoplátce                 200
24 hodinový monitoring tlaku krve pro samoplátce              600
Kopírování - za 1 stránku               5
Příplatek za expresní prohlídku včetně vyhotovení posudku do zaměstnání do 3 dní na žádost zaměstnavatele či pacienta, dle zákona lhůta do 10 dní  1000

 

Možnost platby kartou. .

Ceny od 21.9.2023, vždy včetně aplikace.

NÁZEV OČKOVACÍ LÁTKY Cena
(v Kč)
FSME
(očkování proti klíšťové encefalitidě)
1100
Avaxim
(očkování proti hepatitidě A)
1400
Engerix
(očkování proti hepatitidě B)
1100
Twinrix
(očkování proti hepatitidám A+B)
2000
Priorix/M-M-RvaxPro
(očkování proti spalničkám, zarděnkám a příúšnicím)
900
Prevenar 13 (do 65 let)
(očkování proti pneumokokům)
1700
Apexxnar (lepší pokrytí proti pneumokokům oproti Prevenaru)
(očkování proti pneumokokům)
2000
Adacel
(očkování proti tetanu, černému kašli a záškrtu)
1000
Varilrix
(očkování proti planým neštovicím)
1800
Trumenba
(očkování proti menigokoku typu B )
2200
Nimenrix
(očkování proti menigokokům typu A, C, Y, W-135)
1500
Gardasil 9
(očkování proti papilomavirům, prevence HPV infekce)
3400
Typhim Vi
(očkování proti břišnímu tyfu)
1500
Shingrix
(očkování proti pásového oparu - herpes zoster)
5500
Arexvy
(očkování proti RSV infekci)
5500
a ceny ostatních vakcín dle distributora  
Aplikace vakcíny donesené pacientem
(nebo u neregistrovaného pacienta)
300

 

Možnost platby kartou. .

 

 

 

 

Smluvní pojišťovny


linka

01    02    03    06    07        04
 

 

 

Kontakty


linkabila


 • Valamed s.r.o.
  MUDr. Miroslav Vala
  IČO: 08271330

  Mazurská 484/2, 181 00,
  Praha 8 
  Troja - poliklinika Mazurská (1. patro)

  datová schránka - e2u7u7t
    

  Web: www.ordinacevala.cz
  Tel: +420 283 024 227
  E-mail: ordinacemudrvala@gmail.com

  Medevio: my.medevio.cz/mudr-vala

   

  Nejbližší zastávky MHD:
  BUS: Krakov
  GPS:  50.126687, 14.415977